komkommer

Home

Den Wilger BV is een modern tuinbouwbedrijf, met een uitdagend karakter in vernieuwde arbeidsomstandigheden, teeltsystemen en product innovaties.
Sinds 2007 wordt er bij Den Wilger intensief gewerkt aan het 3-jarige KomBe² project. Dit project heeft als doel om komkommers te produceren met minder energie per kg product.
Door het samenvoegen van kennis, innovatie en intensieve samenwerking in een uniek systeem tot stand gekomen.

Dit systeem houdt in dat de lampen horizontaal en verticaal kunnen bewegen.
De kop van de plant bevind zich gedurende de teelt nagenoeg altijd op de zelfde afstand van de lamp.
Door deze constante afstand wordt een optimaal microklimaat gecreëerd waardoor er meer CO2 opname en fotosynthese plaatsvindt.